Vlaanderen bevoegd voor eigen buitenlands veiligheidsbeleid

Bruno Coppieters pleit ervoor veiligheid als doelstelling toe te voegen aan het beleidsdocument dat de Vlaamse regering binnenkort ter bespreking op tafel legt

Veiligheidsproblemen zijn politieke problemen van specifieke aard.

Ze hebben betrekking op waarden die als wezenlijk worden beschouwd voor de samenleving, zoals politieke vrijheid of territoriale integriteit. Uitzonderlijk veel middelen worden hiervoor gewoonlijk ter beschikking gesteld. Veiligheidsproblemen zijn prioritair te behandelen.

Defensie is in dit opzicht een veiligheidsdomein bij uitstek. Het idee dat veiligheid niet uitsluitend en zelfs niet essentieel in militaire termen gedefinieerd ...

Niet te missen