DE HANDELINGEN. Een beetje pijn kan fijn zijn


Hoe meer Steve Stevaert zijn achterban miskent, kwetst, of eenvoudigweg negeert, hoe meer die hem op handen draagt. De dag dat zijn partijgenoten hem als een bronzen Saddam Hoessein van zijn sokkel halen, is nog ver weg. Hoe doet-ie het?

IN zijn intentieverklaring schrijft Stevaert aan de SP.A-leden, die hem dit weekend herverkiezen als voorzitter: ,,Als je vindt dat we goed bezig zijn, en dat er niets moet veranderen, dan moet je zeker ...