VRAAG VAN DE WEEK. Willen we camera's op elk kruispunt?


De Vlaams minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (SP), gaat het aantal onbemande camera's in het verkeer aanzienlijk uitbreiden. De onbemande camera's registreren zowel snelheidsovertreders als auto's die een stoplicht negeren. Maken al die verkeerscamera's van Vlaanderen een Big Brother-huis? Of is het een noodzakelijke maatregel?

Olivier Quisquater, adjunct-woordvoerder federale politie: ,,Dit is een probleem voor de lokale politie. Zij zijn bevoegd voor de lokale wegen. Wij beheren de autosnelwegen, en die hebben weinig kruispunten ...