Etienne Vandermeersch: Een identiteit voor álle Vlamingen


ARISTOTELES was al tot de bevinding gekomen dat de mens van nature een sociaal wezen is. Van geboorte tot dood kan hij zich slechts met de hulp van zijn medemensen in stand houden. Maar ook om zichzelf te worden, om een 'identiteit' te vinden, moet hij zich spiegelen aan een groep.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen