Het verdriet van de zwakke weggebruiker

De auto-dictatuur kan teruggeschroefd worden door de pest van de bedrijfswagens en -parkeerterreinen in de binnensteden tegen te gaan, schrijft Erik Vloeberghs, overtuigd fietser, voetganger en gebruiker van het openbaar vervoer.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen