Belgische industrie niet tuk op Kyoto-norm


Momenteel bereiden de federale en regionale overheden de ratificatie voor van het internationale Kyoto-protocol over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. België moet in het kader van dit protocol zijn broeikasgasemissies in de periode 2008-2012 met 7,5 procent terugdringen ten opzichte van 1990. Na de formele ratificatie van het Kyoto-protocol door alle betrokken parlementen van dit land, wordt dit protocol gelijkwaardig aan een Belgische wet. Dit impliceert -- of men het er nu mee eens is of niet -- dat het Kyoto-protocol bindend wordt voor alle inwoners en instellingen van dit land.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen