VRAAG VAN DE WEEK. Is fiscale amnestie ethisch verantwoord?


De paarse regering wil het grijze en zwarte geld dat de Belgen in het buitenland hebben belegd om te ontsnappen aan de de fiscus, terughalen naar eigen land. Na een eenmalige boete zou de fiscus niet meer moeilijk doen over de sommen die boven water komen. Over het percentage van de boete bestaat er nog geen eensgezindheid. Eerder deze week vond minister van Financiën Didier Reynders (MR) een heffing van tien procent op het gerepatrieerde kapitaal aan de hoge kant. Maar kan een overheid het ethisch verantwoorden dat ,,fraudeurs'' worden beloond?

Johan Bortier, hoofd van de studiedienst van de zelfstandigenorganisatie Unizo: ,,We vinden het een goed voorstel. Zowel de economie als de schatkist kunnen op dit ogenblik een extra euro goed gebruiken ...