Hoezo, Verlichtingswaarden?


De inbreng van christelijke waarden in de geschiedenis van de laatste tweeduizend jaar is, als we Etienne Vermeersch mogen geloven (DS 3 juli), zonder meer desastreus: het christendom is de kampioen in de productie van het Kwaad. De Verlichting daarentegen is het Goede zelve. Het is dan ook logisch dat in de Europese grondwet zedig wordt gezwegen over de christelijke waarden, maar dat de verlichtingswaarden expliciet als basis van het Moderne Europa worden erkend.

Als men de tweeduizend jaar oude geschiedenis van het christendom mag interpreteren op de wijze van Vermeersch, mag men natuurlijk hetzelfde doen ten aanzien van de veel kortere geschiedenis van de Verlichting ...

Niet te missen