Duizend dromen voor millennium zonder honger

De kersttoespraak van de koning heeft Jan Vannoppen op het idee gebracht dat België, net zoals bij de landmijnen, een voortrekkersrol kan spelen in de strijd tegen honger

Zoals elk jaar was ik enigszins geroerd door de kerstboodschap van onze koning. Wijze woorden, interessante intenties; Albert II sloeg nagels met koppen. Versnelde economische mondialisering zal het nieuwe millennium kenmerken. Albert en Paola hopen dat ze gepaard gaat met méér sociale rechtvaardigheid op internationaal vlak, met groter respect voor het leefmilieu, met de overtuiging dat culturele verscheidenheid een bron van rijkdom is.

Ook in Laken ziet men een toekomst met haast onbeperkte ...

Niet te missen