Iedereen heeft baat bij gerechtelijk verlof


Het gerechtelijk verlof -- in juli en augustus draait het gerechtelijk apparaat in een lager tempo -- ligt op de onderhandelingstafel van de regering. Opnieuw is er sprake van een inkorting of afschaffing ervan. Dat gebeurde ook al eerder in 1995. Toen kondigde de regeringsverklaring de inkorting van het gerechtelijk verlof aan. Maar de beleidsnota 1995-1996 van de toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), besteedde geen woord aan dat regeringsvoornemen. Waarschijnlijk was de aangelegenheid toen voor hem niet meer zo prioritair. In haar ,,memorandum over Recht en Gerecht'' uit 1996 verklaarde de Vlaamse Juristenvereniging zich alleen akkoord met een inkorting als de gerechtelijke achterstand niet met andere en betere maatregelen kon worden bestreden.

In november 2002 antwoordde minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) op een parlementaire vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V) dat er vooralsnog geen wetsontwerp tot verkorting van het gerechtelijk ...