Belastingplan kindgericht bijsturen


Een rechtvaardig belastingsysteem houdt rekening met draagkracht, en die wordt bepaald door het inkomen én het aantal mensen dat ervan leeft

Dat schrijft Roger Pauly, nationaal voorzitter van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen.

In een snel evoluerende samenleving waar zekerheden dreigen verloren te gaan, is het goed aandacht te hebben voor de kern van instituties en waarden die blijvend zijn. Het gezin is daarvan het belangrijkste ...