VRAAG VAN DE WEEK. Is Lambermont een politieke crisis waard?


De discussie over een herverdeling van centen en bevoegdheden tussen Franstaligen en Nederlandstaligen beheerst nu al enkele maanden de politieke actualiteit. Met de goedkeuring van de Lambermont-akkoorden door de partijraad van de Volksunie lijkt een politieke crisis over het communautaire dossier afgewend, of toch voor even. Maar zijn de Lambermont-akkoorden wel een politieke crisis waard?

Lionel Vandenberghe, voorzitter IJzerbedevaartcomité: ,,Voor mij is dit akkoord zeker een regeringscrisis waard, net als ieder ander communautair akkoord. Want ieder maatschappelijk probleem is ...

Niet te missen