VRAAG VAN DE WEEK. Hoe moet de regering het begrotingstekort aanpakken?


De federale regering start het nieuwe jaar met een heikele klus. Ze moet een tot twee miljard euro vinden om de begroting voor 2002 sluitend te krijgen. Om het werk van de minister van Begroting, Johan Vande Lanotte, (SPA) te vereenvoudigen, vroeg De Standaard enkele specialisten om raad.

Herman Van Rompuy, kamerlid en gewezen begrotingsminister (CD&V): ,,Ik verwacht dat de regering het tekort op minstens zo'n 750 miljoen euro inschat. Daarbij blijft een groei van 1,3 of 1,2 procent overeind in plaats van de prognoses van 0,7 procent die instellingen als het IMF, Fortis of Petercam hanteren. De regering zal er zich meteen met enkele eenmalige maatregelen van afmaken. Want met duurzame maatregelen moet je geen tijdelijk knik in de conjunctuur opvangen, zo zal het argument ...

Niet te missen