Drie ideeën om het debat over fiscale autonomie te deblokkeren

Wie denkt dat het mogelijk is de transfers aan Wallonië en de Franse Gemeenschap van de ene dag op de andere te kunnen stopzetten, vergist zich, schrijft Fons Borginon . Maar hij meent drie ideeën te hebben om dat op termijn wel te realiseren

Sedert enige tijd zitten Vlamingen en Franstaligen opnieuw aan de tafel. De onderhandelingen in het kader van de Costa komen moeilijk op gang, maar er is ten minste een plaats voor dialoog. De voornaamste reden waarom ieder gesprek met de overkant over fiscale autonomie moeilijk ligt, is een simpel feit: de som van belastingsopbrengsten in Wallonië is niet voldoende om het bestaande beleid te betalen. En de politieke bereidheid van de Franstaligen om af te stappen van het ,,collectiviserend ...

Niet te missen