Minderjarigen van elders en hun rechten hier

We zijn het aan deze minderjarigen verplicht aangepaste opvang, oriëntatie en onderwijs te garanderen, stelt Ria Van Den Heuvel , Vlaams-Parlementslid voor Agalev.

Het tekort aan aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarige jongeren van vreemde afkomst blijft al te lang onopgelost. Een menswaardige opvang bieden aan vreemdelingen zonder papieren is een van ...

Niet te missen