Midden-Oostenconflict in Vlaanderen


De uitspraken die de Israëlische premier Sharon gisteren deed over Yasser Arafat, drijven het Israëlisch-Palestijnse conflict verder op de spits. Ook in ons land laat de Midden-Oostenkwestie niemand onberoerd, zo mag blijken uit de felle polemiek die ontstond na de opiniebijdrage van Mia Doornaert in De Standaard van 26 januari. Historicus Gie van den Berghe pleit ervoor om in dat debat in de eerste plaats de feiten onder ogen te zien, en die feiten niet te verdraaien.

Meer dan een halve eeuw al, eigenlijk sinds de jaren twintig, is het Midden-Oosten een ware brandhaard die de gemoederen steeds weer hoog doet oplaaien, ook hier te lande. Het onrecht en het leed dat veel Palestijnen werd en wordt aangedaan, onrecht en leed dat almaar toeneemt, is ondertussen duidelijk, behalve voor ultra-zionisten. Dat Palestijnen, geconfronteerd met politieke, economische en militaire overmacht en geweld, naar het wapen van de terreur grijpen en niet terugschrikken voor afschuwelijke ...

Niet te missen