Onderwijs staakt

BRUSSEL -- In nogal wat katholieke middelbare scholen krijgen de leerlingen vandaag geen les. Het onderwijspersoneel staakt. De scholen zorgen voor opvang, want ze zijn daartoe verplicht. In de andere netten is de stakingsbereidheid gering.

De onderwijsvakbonden hadden een gezamenlijke staking aangekondigd om druk uit te oefenen op de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst. Die werden vorige week afgerond. De twee katholieke ...

Niet te missen