Toelatingsproef geneeskunde onder vuur.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie Loko eist ,,een andere invulling'' van de toelatingsproef geneeskunde. Ze wenst dat het deel ,,Informatie verwerven en verwerken'' zwaarder weegt en het deel ,,Kennis en inzicht in wetenschappen'' lichter.

Bovenal wil Loko dat het examen aangevuld wordt met een zorgstage. Overigens blijft ...

Niet te missen