Vrije universiteiten werken nauwer samen.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) ondertekenen vandaag een raamakkoord over nauwere samenwerking. Nu al werken ze samen voor onderzoek en infrastructuur en bestaan er mondelinge afspraken dat studenten cursussen kunnen volgen aan de andere universiteit.

VUB en ULB willen die samenwerking uitbreiden naar de organisatie van (voortgezette en post-)academische opleidingen en lerarenopleidingen ...

Niet te missen