Open University in België

BRUSSEL -- In België zijn er iets meer dan 500 inschrijvingen voor Open University, iets meer mannen dan vrouwen en de gemiddelde leeftijd is 37. Het hele programma wordt hier aangeboden, maar de business cursussen, kunst en sociale studies scoren het best.

Vooral de nieuw gelanceerde cursus You, Your Computer and the Net kende enorm veel bijval. Het is de eerste volledige on line cursus voor een groot publiek. Elke cursus heeft een lesgever of -begeleider die telefonisch of via e-mail te bereiken is. Er is een constante evaluatie van de student en het leerproces waardoor de contacten worden in stand gehouden. Belangrijk is dat er geen toelatingsvoorwaarden ...

Niet te missen