Ombudsdienst pleit voor herziening systeem studietoelagen

De Vlaamse ombudsdienst beveelt de Vlaamse overheid aan de regelgeving over studiebeurzen aan te passen, om een te strikte toepassing of onbedoelde effecten te voorkomen.

De ombudsdienst ontving vorig jaar 117 vragen en klachten over onderwijs. 76 daarvan waren vragen om informatie of onontvankelijke klachten. De meeste dossiers gaan over de afdeling studietoelagen. 18 ...

Niet te missen