Drugspreventie begint in lagere school

Lagere school
©mhb

GENT -- Zeven procent van de 16- tot 18-jarigen gebruikt dagelijks illegale drugs en de leeftijd waarop jongeren voor het eerst cannabis roken, is gedaald tot 14,6 jaar. Voor het centrum De Sleutel reden genoeg om vroeg met preventie te beginnen. Dat willen zeggen: al in de lagere school.

Het drugspreventiecentrum De Sleutel ondervroeg vorig najaar 4.500 leerlingen uit de derde graad (16-18-jarigen) van alle scholen in Brugge. De enquête peilde niet alleen naar illegale, maar ook ...

Niet te missen