Ook journalisten hebben nood aan externe controle

Interne controle volstaat nooit, er moet altijd ook externe controle zijn. Dat bepleit Guy Tegenbos, niet alleen voor de journalisten, maar ook voor andere beroepsgroepen met een groot maatschappelijk impact

Er is een tijd geweest dat de magistratuur verkondigde dat externe controle op haar uit den boze was. Haar onafhankelijkheid vergde dat zij en zij alleen zichzelf controleerde.

Na het maatschappelijk debat dat uitmondde in het Octopusakkoord, is die stelling verdwenen. Terecht. Groepen ...