De bakens verzetten premier Guy Verhofstadt gisteren in het parlement de uitdaging die hij en zijn

Alvorens zijn begroting 2000 toe te lichten, schetste federaal coalitie willen aangaan. Een uittreksel
EENENTACHTIG dagen scheiden ons van het jaar 2000. De twintigste eeuw was een tijd van technologische, industriële, wetenschappelijke en sociale omwentelingen. Het overgrote deel van al de kennis die de mensheid in haar geschiedenis verwierf, werd vergaard tijdens de voorbije honderd jaar. Het menselijke vernuft maakte enorme sprongen voorwaarts. Zodanig zelfs, dat velen een blind geloof ontwikkelden in de maakbaarheid van mens en maatschappij.

Totalitaire regimes wilden een nieuwe mens ...

Niet te missen