OPINIE. Waardig sterven of uitzichtloos lijden?

Professor Magits noemt het karikaturaal te beweren dat vrijzinnigen lichtzinnig met thema's als euthanasie of abortus zouden omgaan. De menselijke waardigheid staat voor hem centraal
Het ontbreken van een wettelijk kader heeft tot gevolg dat euthanasie in een schemerzone is beland en soms in slechte omstandigheden wordt uitgevoerd: de dialoog met de patiënt wordt verwaarloosd, palliatieve zorgverlening wordt buiten beschouwing gelaten, enz.

Als vrijzinnigen zijn wij van mening dat niet langer kan worden vastgehouden aan een strafrechtelijk vacuüm en dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. Het is daarom belangrijk om tot een wettelijke regeling te komen die euthanasie ...

Niet te missen