Men kan ministers niet alles aanrekenen raad: dien een ontwerp van wet betreffende de burgerrechterlijke

HET onbehagen van de burger in verband met de aansprakelijkheid van ministers blijft sedert het Agusta-proces nazinderen. Doordat hij voorheen op onvoldoende wijze of ronduit slecht werd geïnformeerd, is het wantrouwen van de burger ten aanzien van de politieke klasse niet weggewerkt.

Het is dan ook fundamenteel belangrijk dat de burger overtuigd wordt dat regeerders ook de wetten van de rechtstaat dienen te eerbiedigen en dat de politieke overheid net als de burger aan de wet is gebonden ...

Niet te missen