Protest wordt misdaad gebruik van artikel 406 van het Strafwetboek om actievoerders uit te schakelen

Zowel de uitvoerende als de rechtelijke macht heeft nood aan mondige burgers om te kunnen functioneren en een democratie uit te bouwen
Inez Louwagie en Lieve de Bosscher maken zich ongerust over het die zich verzetten tegen wantoestanden
INFORMATIE flitst de wereld rond. Een groeiend deel van de wereldbevolking krijgt toegang tot een overvloed aan informatie.

De globalisering van ,,onze'' kapitalistische economie schept blijkbaar niet alleen problemen (ongelijke verdeling van de rijkdom, milieuverwoesting...), maar werpt ook haar vruchten af, globale informatienetwerken komen ten dienste van iedereen. Dat heet natuurlijk voor midden- of hogere klasse westerlingen.

Dankzij die mateloze informatie kunnen wij ons vandaag een ...

Niet te missen