Dieren in huizen en mensen in koten

Hendrik Verkest vindt dat we zindelijk moeten omgaan met zonevreemde bebouwing. Hij pleit voor een kwaliteitsvol en toekomstgericht beleid waarin economie én ecologie elkaar niet afstoten, maar aanvullen
BIJ het vaststellen van de gewestplannen, ongeveer twintig jaar geleden, werd een belangrijk aandeel bestaande particuliere woningen en bedrijven zonevreemd gemaakt door hun inkleuring als landbouw- en groenzone.

Recent onderzoekswerk raamt het aantal zonevreemde bedrijven voorzichtig op 10.000. Volgens de Volkstelling 1991 telt Vlaanderen 300.000 woningen in de verspreide bebouwing (14,2 %). Dit varieert van 5 % van de woningen en bedrijven in de verstedelijkte arrondissementen tot 30 % in ...

Niet te missen