Vrijzinnigen vragen grondwettelijke logica

Voorzitter Magits van de Unie der Vrijzinnige Verenigingen wil dat de regering artikel 21 van de grondwet opneemt in de lijst van artikelen die voor herziening vatbaar worden verklaard
PREMIER Jean-Luc Dehaene stelde op 18 maart in de Kamer dat er nog geen consensus is over de lijst die regering, Kamer en Senaat zouden moeten goedkeuren inzake de bepalingen van de grondwet die in aanmerking komen voor een herziening. Hij sprak ook een voorkeur uit voor de lijst, die voor deze regeerperiode werd opgemaakt (DS 19 maart).

Een dialoog tussen Vlaamse en Waalse politici over de te herziene artikelen van de grondwet blijkt onmogelijk. Bijgevolg zocht de eerste minister naar een gemakkelijkheidsoplossing ...

Niet te missen