Antwerpen verdient ombudsdienst

Tuur Van Wallendael en Bernard Hubeau zijn bezorgd omdat er in Antwerpen, dat nota bene een voortrekkersrol heeft gespeeld, stemmen opgaan om de ombudsdienst af te schaffen
SOMMIGEN grijpen de benoeming van de Antwerpse ombudsman als ombudsman van het Vlaams Parlement aan om de noodzaak en het nut van een Antwerpse ombudsman of ombudsvrouw in vraag te stellen.

Het argument is dat door de nieuwe structuur van de stedelijke organisatie in bedrijfseenheden, de aanwijzing van bestuursdirecteurs die samenzitten in een managementcomité en zelf de klachtenafhandeling moeten organiseren, een ombudsman niet (meer) nodig is.

Deze redenering gaat voorbij aan een ...

Niet te missen