Onder sharia is christen maar half zoveel waard als moslim

Vrede op aarde. Maar dan voor iedereen, vindt Bert Van Mulders. Hij hoopt dat de kersttijd en de ramadan een moment mogen zijn van wederzijdse luisterbereidheid, verdraag~zaamheid en openheid
VREDE op Aarde aan alle mensen van goede wil. Het oude kerstadagium vertolkt een diepgeworteld verlangen van christenen naar een vredevol samenleven.

Deze boodschap veronderstelt niet alleen een open en verdraagzame geest, maar ook een actieve inzet om waar ook ter wereld te sleutelen aan solidariteit en menselijke waardigheid.

Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, ervaren wij vandaag in onze eigen samenleving. De armen in ons midden, de migranten en vluchtelingen van andere geloofsovertuigingen ...

Niet te missen