Liever holbewoners dan kritische intellectuelen

De teloorgang van Grieks en Latijn is voor Dominique Bauer en Randall Lesaffer een teken dat de individuele intellectueel het moet afleggen tegen de teamgebonden piecemeal-engeneering-mentaliteit
IN de humaniora gaat het Latijn achteruit en lijkt zelfs het Grieks te verdwijnen ten voordele van de afdeling Wiskunde-Wetenschappen (DS 19 november).

Deze afdeling is als dé nieuwe status- en prestigerichting de maatstaf en het model geworden voor wat intelligentie, inzicht en kennis zijn. Ze is de beste garantie geworden voor een succesvolle universitaire studie.

In de Latijnse kan bij gebrek aan de beste leerlingen het oude niveau niet meer volgehouden worden. De leraar die toch ...

Niet te missen