Belgische eendracht maakt al lang geen macht meer

Alex Van Hove ziet zelden nog dat ,,Belgisch'' gevoel opkomen, tenzij bij sportevenementen in het buitenland. Als dat het enig bindmiddel tussen Vlamingen en Walen is, hoeft het voor hem niet meer
IN zijn artikel, ,,Vlaming is een eretitel'' (DS 5 oktober) betoogt professor Senelle dat een Vlaams bewustzijn om economische en politieke redenen een absolute noodzaak is. Het is inderdaad noodzakelijk dat een Vlaming zich terdege bewust is van de sterkte en het belang van ons gewest. Vlaanderen behoort tot het koppeloton van de Europese regio's.

Er is een consequent beleidsplan uitgewerkt, zowel op economisch, sociaal, cultureel als budgettair vlak. Het werkloosheidspercentage ligt beduidend ...