Het zal straks niet bedaren

Voor Manu Ruys is het klaar: als de Vlaamse volksvertegenwoordigers de symptomen negeren of verkeerd inschatten, verwaarlozen zij de belangen van het volk die zij geacht worden te behartigen
IN de lente van 1958 zei de toenmalige premier, Achille van Acker, tot zijn onzekere coalitiepartijen - de socialisten en de liberalen - dat zij de naderende parlementsverkiezingen niet hoefden te vrezen. De populaire en schijnbaar gezapige vaderfiguur die op 17 april koning Boudewijn de Brusselse Wereldtentoonstelling had zien openen, leek erg gerust in de uitslag. Laat de katholieke oppositie maar kabaal maken, suste hij, jullie moeten dat niet ernstig nemen; het waait na stembusdag wel over ...

Niet te missen