Het zal straks niet bedaren

Voor Manu Ruys is het klaar: als de Vlaamse volksvertegenwoordigers de symptomen negeren of verkeerd inschatten, verwaarlozen zij de belangen van het volk die zij geacht worden te behartigen
Aangeboden door onze partners

Niet te missen