Godsdienst als beschaving

Als de joods-christelijke traditie niet meer mag ontvouwd worden aan een katholieke onderwijsinstelling, hoe kan ze dan bevraagd en bevrucht worden door nieuwe ervaringen, vraagt Roger Burggraeve zich af
OVER het bericht (DS 29 september) en een daarop volgend Opinieartikel (DS 1 oktober) over het plichtvak godsdienst aan de KU Leuven, wil ik het volgende kwijt.

Levensbeschouwingen hebben enkel zin en kracht van bestaan als ze meer zijn dan louter privé-overtuigingen, in een particuliere gemeenschap beleefd. Enkel wanneer ze de intieme subjectiviteit overschrijden en sociale en culturele objectiviteit helpen meestichten, zijn ze echt werkelijk en relevant. Levensbeschouwingen ...

Niet te missen