Neutraal onderwijs bestaat niet

Pieter Baele formuleert kritische bedenkingen bij het standpunt van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie over het plichtvak Godsdienst
HET academiejaar 1998-1999 kende in Leuven een bewogen start.

De uitspraken van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) over het plichtvak Godsdienst op het licentieprogramma, waren stof tot discussie. Als voormalig coördinator (preses) van de pedagogische kring wens ik kritische bedenkingen te formuleren bij het standpunt van Loko, zoals dit in het artikel van Hein De Belder ,,Leuvense studenten laken plichtvak godsdienst'' weergegeven wordt (DS 29 september).

Ten eerste ...

Niet te missen