Vluchtelingen symptoom van zieke wereld

Hilde Kieboom van de Sint-Egidiusgemeenschap vindt dat België zijn aloude reputatie van gastvrij land eer moet aandoen en een edelmoediger asielbeleid voeren
DE dramatische dood van Sémira Adamu heeft het debat over het vluchtelingenbeleid weer hoog op de politieke agenda gebracht.

Volgens de Verenigde Naties zijn er wereldwijd circa 25 miljoen vluchtelingen. Het is dus duidelijk dat voor deze problematiek geen eenvoudige oplossingen bestaan.

Deze dagen hoort men dan ook veel dat er voor het huidige strenge asiel- en uitwijzingsbeleid geen valabel en redelijk alternatief bestaat. Maar is dit wel zo? In naam van de Sint-Egidiusgemeenschap ...

Niet te missen