OPINIE. Belastingbetaler bekeert consument

Magda Aelvoet waarschuwt dat Europa de biotech-industrie te zeer ter wille is door lakse regelgeving en financiële steun
HALF mei haalde de biotech-industrie in Europa een grote overwinning door een meerderheid van het Europees Parlement achter haar wensen te krijgen inzake de patentering van levende organismen. Kort nadien werden ook de praktijkregels voor de etikettering van genetisch gewijzigde soja en maïs door de commissie vastgelegd, op vraag van de consument, maar doorgevoerd volgens de zienswijze van de betrokken industriesector.

De sector is in opmars, de politiek volgt, alleen het domme tegenstribbelende ...