Monarchie is geen instelling voor 21ste eeuw

Naar aanleiding van de artikelenreeks ,,Kroongetuigen'' houden drie VU'ers een pleidooi voor de republikeinse staatsvorm
DE artikelenreeks ,,Kroongetuigen'' in De Standaard over de rol van het Hof in België getuigt van een merkwaardige dubbelzinnigheid. Enerzijds stelt de redactie dat de invloed van de huidige koning en zijn voorganger ingeperkt wordt, zoniet zelfs volledig aan het wegdeemsteren is, anderzijds blijkt uit de geciteerde anonieme bronnen dat de koninklijke invloed op de democratisch verkozen instellingen reëel is. Trouwens waar eindigt invloed en waar begint macht?

Vanuit democratisch ...