Magistraten willen hervorming mee dragen

Honderden rechters schreven zich in voor de staten-generaal van de magistratuur maandagnamiddag in het Brusselse Congrespaleis. Een bewijs, volgens Johan Boon en Karine Gerard, dat zij willen nadenken over de hervorming van het gerechtelijk apparaat
ER is een belangrijke hervorming van het gerechtelijk apparaat op til.

De ontwerpen die ter tafel liggen, zijn dermate ingrijpend dat zij goed moeten worden voorbereid en overdacht, ook door de magistratuur zelf. Een hervorming die wordt ,,gedragen'' door de betrokkenen, zal diepgaander gevolgen hebben.

Reflectie mag evenwel niet worden gelijkgesteld met ,,weigerachtigheid''. Integendeel, zij toont aan dat de magistratuur zich bewust is van de veranderingen die de burger wenst. In tegenstelling ...

Niet te missen