Allochtonen moeten het woord nemen

Met de lente in de lucht stappen zondag duizenden door de straten van Brussel tegen racisme. Aanleiding voor Meryem Kaçar om te pleiten voor een geïntegreerd allochtonenbeleid
IN België leven we samen met mensen met verschillende culturele achtergronden. De multiculturele samenleving bestaat.

Het beleid van de Vlaamse en federale regering dient zich bewust te zijn van deze realiteit. Naast de bestaande gelijke plichten moet ook de weg van gelijke rechten bewandeld worden. Dit is de centrale boodschap van de manifestatie die op 22 maart door Brussel trekt.

Een blik op de recente geschiedenis van de migratie leert ons dat ze altijd heeft bestaan. Zo zijn sinds ...

Niet te missen