Israël legt VN-resoluties wel naast zich neer

Het betoog van de ambassadeur van Israël als zou er geen sprake zijn van twee maten en twee gewichten bij de toepassing van VN-resoluties, is Tijl Declercq in het verkeerde keelgat geschoten
ISRAËL heeft nooit resoluties van de Veiligheidsraad overtreden, beweert ambassadeur Harry Kney-Tal (DS 7 maart).

De onomstotelijke waarheid is dat Israël tot nog toe alle resoluties, zowel van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als de bindende resoluties van de Veiligheidsraad, naast zich heeft neergelegd zonder er gevolg aan te geven en dit met de stilzwijgende aanvaarding van zijn beschermheer, de Verenigde Staten.

Inderdaad, twee maten en twee gewichten.

Sinds de ...