België wil van Weu krachtige organisatie maken

Plechtig wordt vandaag in het Brusselse Egmontpaleis het gouden jubileum gevierd van de West-Europese Unie (Weu). Minister van Buitenlandse Zaken De Rijcke onderzoekt welke rol die defensiegemeenschap nog kan spelen
DE West-Europese Unie (Weu) vond haar oorsprong in het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948 en kreeg haar beslag met de Akkoorden van Parijs in 1954. Daarbij werd een echt militair orgaan opgericht onder leiding van veldmaarschalk Montgomery.

In de teksten van Parijs werd de verwijzing naar een mogelijke agressie uitgaand van de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland definitief geschrapt, waarmee een nieuwe stap werd gedaan in de richting van meer Europese integratie en meer Europese veiligheid ...