Tref Servische functionarissen persoonlijk

Fred van Iersel en Jef Van Hecken van Pax Christi vragen creatief denkwerk om de speciale status van Kosovo in te vullen. Waarom geen onderscheid tussen persoons- en grondgebonden bevoegdheden zoals in België?
MET veel moeite bereikte de Contactgroep, bestaande uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland en de Verenigde Staten, maandag een akkoord over maatregelen om de Kosovo-crisis te bezweren.

De knelpunten zijn talrijk. Moet men Milosevic straffen voor wat misloopt, of aanmoedigen om positieve initiatieven te nemen?

Landen als Frankrijk en Italië zijn geneigd te wedden op aanmoedigingen. De Europese Unie heeft de Federale Republiek Joegoslavië (FRY, Servi ...