,,Goeie fuif'' organiseren is niet evident

Fuiven zijn belangrijk voor het jeugdwerk, stellen Jan Frans en Herwig Hermans. Is het dan niet hemeltergend dat je daarvoor een milieuvergunning nodig hebt en een vergunning van de Eetwareninspectie?
DE poppen zijn aan het dansen, al is het jammer genoeg niet op een fuif. Wie nu immers het idee oppert om met het jeugdhuis, jeugdbeweging of gewoon met vrienden een fuif te organiseren, loopt gevaar. Niet dat jongeren het fuiven beu zijn, integendeel! Maar het wordt hen allesbehalve gemakkelijk gemaakt.

Nochtans is fuiven organiseren belangrijk voor het jeugdwerk en wel om de volgende reden. De meestal kleinschalige fuiven van jeugdhuizen, jeugdbewegingen, klassen, studenten en andere verenigingen ...