Uncle Sam speelt met vuur

Tegen de achtergrond van de acties die de kunstwereld en het Forum voor Vredesactie hielden tegen een dreigende nieuwe Golfoorlog, schetst Luc Deliens de risico's die aan zo'n conflict verbonden zijn
DE Amerikaanse militaire opbouw in de Golf gaat volop voort. Sedert 1991 hadden de Amerikanen en hun bondgenoten nooit zoveel troepen in de regio. Voor het eerst sedert de Golfoorlog hebben de VS drie van hun twaalf vliegdekschepen in de buurt met meer dan 15.000 manschappen en meer dan 150 vliegtuigen en een minstens even grote troepenmacht aan elitesoldaten.

De directe aanleiding van de militaire machtsontplooiing is de halsstarrige weigering van Saddam Hoessein om Unscom, de inspectiecommissie ...