Mobiel België kleurt lichtjes oranje

BRUSSEL -- Meer dan 100.000 mensen bellen mobiel via het Orange-netwerk. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vooropgesteld voor het jaar 1999, zegt KPN Orange, de derde mobiele operator in België.

Na een geslaagd eerste jaar in België, aast Orange voor 2000 op een marktaandeel van 12 percent. Aan het einde van het jaar 2002 wil het bedrijf uit de rode cijfers raken.

,,De toekomst begint op 1 april'', liet KPN Orange de consument begin vorig jaar wat voorbarig weten. De valse start in de lente van 1999 is inmiddels ruimschoots goedgemaakt. Gisteren maakte de derde mobiele operator van België de balans op van zijn eerste operationele jaar in België.

KPN Orange telde ...

Niet te missen