FILOSOFIE. Zonen van Durkheim

Raes en De Dijn op zoek naar rituelen


Peder Kroyer 1888
©rr
Op het eerste gezicht hebben de filosofen Koen Raes en Herman de Dijn niet veel met elkaar gemeen. Raes doceert filosofie aan de Universiteit Gent, Herman de Dijn aan de Katholieke Universiteit Leuven. Raes is socialistisch en vrijzinnig, De Dijn is gelovig en conservatief. Niettemin vertonen hun recente geschriften opvallende gelijkenissen.

De laatste jaren hebben zowel Koen Raes als Herman de Dijn zich met een zekere gretigheid gemengd in publieke discussies over zeer uiteenlopende onderwerpen. Beiden hebben nu een aantal van hun recente ...