Brieven van een veertiende-eeuwse koopman uit Toscane

In naam van God en het gewin


let>Er was eens, in de veertiende eeuw, een succesvol koopman in Toscane, in het stadje Prato. Hij heette Francesco di Marco Datini. Hij heeft Prato zijn huis en veel geld nagelaten en daarom staat er op het gemeenteplein nog steeds een standbeeld van hem. Datini had handelsfirma's in Avignon, Prato, Genua, Pisa, Barcelona, Valencia, en op Mallorca. En een vloot die daartussen af en aan voer. Hij handelde in metalen, zout, zijde, leder, wijn, granen, vruchten en ook in slaven.

Pas in 1870 vond men in zijn huis zijn kasboeken, registers, akten en brieven terug. Om deze brieven gaat het in onderhavig boek. Het zijn er meer dan 140.000, waarvan er zo'n elfduizend tot zijn ...