Welk verhaal vertellen natuurhistorische musea?

De wereld in een kijkkast


Een museum is niet alleen maar een verzameling objecten en afbeeldingen. Elk museum is een hiërarchische ordening en geen enkele ordening is toevallig, neutraal of onbetwistbaar. De aangekondigde restyling van het Afrikamuseum in Tervuren werpt belangrijke vragen op over de manier waarop natuurhistorische musea hun verhaal vertellen.

Elk museum vertelt een verhaal. Ook als er op het eerste gezicht alleen maar artefacten uit vroeger tijden of kunstwerken van nu zonder veel uitleg op een hoopje staan. Misschien staat er wat te lezen ...